/images/d/library/fd86b5d8-741a-41ac-832b-80e575548189.png

Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği (MAİB) tarafından yürütülen Makine Sektöründe İkiz Dönüşüm UR-GE projesi kapsamında projede yer alan 8 firmanın katılımı ile Dijital Dönüşüm Olgunluk Analizi ve Yol Haritası Danışmanlığı faaliyeti tamamlandı. 

Faaliyet kapsamında Almanya RWTH Aachen Üniversitesi tarafından iş ve bilim dünyasında Endüstri 4.0’ın beraberinde getirdiği dijital ihtiyaçlara ve dijitalleşme seviyelerine uygun geliştirilmiş olan ACATECH Olgunluk Endeksi kullanılarak analizler gerçekleştirildi. Danışmanlar tarafından firmalara saha ziyaretleri gerçekleştirilerek firmaların güncel iş akışları ve kullandıkları sistemler belirlendi, firma ekipleri ile danışmanlar birebir görüşerek her birimin ayrı ayrı analiz edilmesi sağlandı. Firmalarda dijital dönüşüm süreçleri için ayrı ekip oluşturulması planlanarak hem firma bazlı hem de küme geneli analizler raporlandı. Firmaların dijital dönüşüme hazırlık seviyelerinin tespiti kapsamında mevcut durum analizi niteliği taşıyan ve uluslararası standartlara uygun raporları oluşturularak geleceğe yönelik atmaları gereken adımları içeren yol haritaları hazırlandı. 

Faaliyet süreci, bulgular ve sonuçların değerlendirildiği kapanış toplantısı firma temsilcilerinin katılımları ile Ankara’da yüz yüze gerçekleştirildi. Firma temsilcileri ile projemizin önümüzdeki dönem faaliyetleri ile ilgili görüş alışverişi yapılarak verimli bir toplantı ile faaliyet sonuçlandırıldı.